پروژه اجـرای تأسیسات زیربنائی چشمه نور ایران

بر اساس قراردادی مابین پژوهشگاه دانش های بنیادی و شرکت پیمابرق، اجرای مرحله اول تأسیسات زیربنایی طرح چشمه نور ایران به شرکت پیمابرق محول گردید. چشمه نور( Light Source Facility) یا شتابگر ملی، آزمایشگاهی بزرگ برای دست یافتن به جدیدترین اکتشافات در حوزه های مختلف اعم از پزشکی، نانو، صنعت و کشاورزی است. کارکرد این مرکز مبتنی بر تولید نوری میلیونها برابر درخشنده تر از خورشید است که به مشاهده و شناخت درون بسیاری از اجسامی است که تاکنون ناشناخته مانده اند، کمک می رساند. مراحل ساخت این مجموعه بزرگ و تکنولوژیک در شهر قزوین در حال تکمیل است و شرکت پیمابرق در اجرای مرحله اول تاسیسات زیربنائی در حوزه نیرو رسانی این مجموعه وارد عمل می شود.

طی این قرارداد که مورخ 10 بهمن ماه سال جاری منعقد شده است، اقدامات ذیل توسط شرکت پیمابرق به سفارش انجام می شود:

1)تهیه، حمل و نصب، سربندی و راه اندازی یك دستگاه پست پاساژ كامپکت پیش ساخته و ملزومات آن، انجام عملیات خاكی و ساخت فونداسیون و اجرای سیستم ارت

2) تهیه، حمل، نصب، سربندی و راه اندازی دو دستگاه پست ترانس كامپکت پیش ساخته با ظرفیت های 1250 و 250 كیلوولت آمپر ملزومات آن، انجام عملیات خاكی و ساخت فونداسیون و اجرای سیستم ارت و نول

3) تهیه و حمل كابل و احداث شبکه زمینی، حفاری و آماده سازی مسیر نصب كابل انتقال برق از شبکه موجود به پست پاساژ

4) تهیه، حمل و نصب و سربندی كابل 20 كیلوولت در مسیر نیرو رسانی داخلی زمین به طول تقریبی 1 كیلومتر

5) تهیه و نصب سکسیونر گازی هوایی موتوردار و ملحقات آن

7) تهیه، حمل، نصب، سربندی و راه اندازی یك دستگاه مولد برق با سوخت گاز طبیعی با توان 350 كیلوولت آمپر برای كار دایم و ملزومات آن

8) تهیه، حمل، نصب، سربندی و راه اندازی یك دستگاه منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) با توان 100 كیلوولت آمپر

با اجرای پروژه تأسیسات زیربنایی چشمه نور ایران امکان تأمین نیرو با پایداری مطلوب جهت اکتشافات علمی و تحقیقات بین رشته ای شرکت های دانش بنیان و محققان کشور فراهم می گردد. در حال حاضر حدود ۵۰ مرکز چشمه نور در دنیا وجود دارد که در کشورهای اروپایی، آمریکا، چین و ژاپن مستقر هستند و شتابگر ملی ایران نیز با واگذاری این پروژه به پیمابرق بر ایجاد و توسعه زیرساخت های متناسب با نیازهای مراجعان و مشترکان تمرکز نموده است.

گفتنی است چشمه نور ایران از زیرمجموعه های پژوهشگاه مطالعات بنیادی می باشد و شرکت پیمابرق پیش از پروژه چشمه نور در پروژه برق رسانی به رصدخانه ملی ایران نیز با پژوهشگاه دانش های بنیادی همکاری داشته است. جهت اطلاع بیشتر در خصوص پروژه مذکور می توانید به لینک پروژه برق رسانی به رصدخانه ملی ایران در همین سایت مراجعه نمایید.