مدیران ارشد
مدیران ارشد

مدیران ارشد

معرفی مدیران ارشد شرکت پیمابرق

null

آقای علی اکبر اکبری

سمت : مدیر امور مالی
null

آقای محمد محمدتقی

سمت : مدیر پروژه های خطوط انتقال زمینی و شبکه های توزیع
null

آقای علیرضا مزیدآبادی

سمت : مدیر پروژه های خطوط انتقال هوایی و فیبر نوری
null

آقای مهدی موفقی

سمت : نماینده مدیرعامل