خطوط انتقال نیرو (زمینى،هوایى)

خطوط انتقال نیرو (زمینى،هوایى)

ردیف نام پروژه ، پروژه های زمینی کارفرما
۱ کابلکشی خط۶۳ کیلوولت ۲ مداره سهروردی برق تهران
۲ کابلکشی خط۶۳ کیلوولت ۲ مداره قورخانه – ظهیرالاسلام برق تهران
۳ کابلکشی خط۶۳ کیلوولت ۴ مداره قیطریه – الهیه برق تهران
۴ کابلکشی خط۶۳ کیلوولت ۲ مداره قیطریه – تجریش برق تهران
۵ کابلکشی خط۶۳ کیلوولت ۶ مداره رسالت برق تهران
۶ کابلکشی خط۶۳ کیلوولت ۲ مداره منتظر قائم برق تهران
۷ کابلکشی خط۶۳ کیلوولت ۲ مداره پست سیدخندان برق تهران
۸ کابلکشی خط۶۳ کیلوولت ۲ مداره آزادگان – مرتضوی برق تهران
۹ کابلکشی خط۶۳ کیلوولت ۶ مداره دوم رسالت برق تهران
۱۰ کابلکشی خط۶۳ کیلوولت ۲ مداره ظفر – حقانی برق تهران
۱۱ کابلکشی خط۶۳ کیلوولت ۲ مداره شوش – خراسان برق تهران
۱۲ کابلکشی خط۶۳ کیلوولت ۲ مداره قورخانه – فارابی برق تهران
۱۳ کابلکشی خط۶۳ کیلوولت ۲ مداره قورخانه – بهار برق تهران
۱۴ کابلکشی خط۶۳ کیلوولت ۲ مداره کرج۱ و کرج۲ برق تهران
۱۵ کابلکشی خط۶۳ کیلوولت ۲ مداره تهرانپارس دانشگاه علم و
صنعت
مترو
۱۶ کابلکشی خط۶۳ کیلوولت ۲ مداره الغدیر دانشگاه علم و صنعت مترو
۱۷ کابلکشی خط۶۳ کیلوولت ۲ مداره شوش – مولوی برق تهران
۱۸ احداث کامل خط ۶۳ کیلوولت شهریار برق تهران

 

ردیف نام پروژه ، پروژه های هوایی کارفرما
۱ نصب برج و سیمکشی خط ۴۰۰ کیلوولت جلال – ری شمالی برق تهران
۲ نصب برج خط ۴۰۰ کیلوولت کرج- کن برق تهران
۳ سیمکشی خط ۴۰۰ کیلوولت تبریز -گوگلان برق آذربایجان
۴ سیمکشی خط ۴۰۰ کیلوولت جلال – گلپایگان برق اصفهان
۵ نصب برج و سیمکشی خط ۶۳/۴۰۰ کرج-کن برق تهران
۶ نصب برج و سیمکشی خط ۶۳/۴۰۰ کیلوولت پارک جنگلی-سعادت آباد برق تهران
۷ احداث خط ۶۳/۴۰۰ کیلوولت ذوب آهن – تیران ذوب آهن
۸ احداث فونداسیون خط ۴۰۰ کیلوولت گلپایگان- گدارلندر سازمان توسعه
۹ احداث فونداسیون خط ۴۰۰ امیدیه – چغادک سازمان توسعه
۱۰ احداث کامل خط ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه رودشور برق تهران
۱۱ نصب برجهای خط ۴۰۰ کیلوولت اسکول دره وردآورد برق تهران
۱۲ سیمکشی خط ۴۰۰ کیلوولت مشهد – سرخس سازمان توسعه
۱۳ سیمشکی خط ۴۰۰ کیلوولت سبزوار-شاهرود برق سمنان
۱۴ احداث کامل خط ۴۰۰ کیلوولت جلال – نکا – آهوان آب مازندران
۱۵ احداث فونداسیون خط ۴۰۰ کیلوولت فیروزکوه برق تهران
۱۶ سیمکشی خط ۴۰۰ کیلوولت بافق – طبس برق یزد
۱۷ احداث کامل خط ۲۳۰ کیلولت منتظر قائم- معنوی برق تهران
۱۸ سیمکشی خط ۲۳۰ کیلوولت ری شمالی – دوشان تپه برق تهران
۱۹ احداث کامل خط ۲۳۰ کیلوولت قلعه حسن خان برق تهران
۲۰ احداث کامل خط ۲۳۰ کیلوولت عظیمیه – وردآورد برق تهران
۲۱ احداث فونداسیون خط ۲۳۰ پارک جنگلی – عظیمیه کرج برق تهران
۲۲ احداث کامل خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت چابهار- جکیگور مشانیر
۲۳ احداث کامل خط ۲۳۰ پردیس برق تهران
۲۴ احداث کامل خط ۲۳۰ کیلوولت سرپل ذهاب -خسروی برق غرب
۲۵ احداث فونداسیون خط ۲۳۰ کیلوولت ایلام – سیمره برق غرب
۲۶ احداث فونداسیون خط ۲۳۰ کیلوولت چشمه سفید – اورامانات برق غرب
۲۷ احداث کامل خط ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه آبی لوارک برق تهران
۲۸ احداث کامل خط ۶۳ کیلوولت منتظر قائم – علیشاه برق تهران
۲۹ برج بندی و سیمکشی خط ۶۳ کیلوولت قم۱-قم۲ برق قم
۳۰ سیمکشی خط ۶۳ کیلوولت چرمشهر – قرچک- اندیشه برق تهران
۳۱ احداث کامل خط ۶۳ کیلوولت اشتهارد برق تهران
۳۲ احداث کامل خط ۶۳ کیلوولت جنوب شرق برق تهران
۳۳ احداث کامل خط ۶۳ کیلوولت تاکستان – نکوئیه برق زنجان
۳۴ سیمکشی خط ۶۳ کیلوولت سنندج – مریوان برق غرب
۳۵ احداث کامل خط ۶۳ کیلولت پرندک شهر صنعتی شمس آباد برق تهران
۳۶ احداث کامل خط ۶۳ کیلوولت سیمان ساروج سیمان ساروج
۳۷ احداث کامل خط ۶۳ کیلوولت فرخشهر برق اصفهان
۳۸ طراحی و نقشه برداری خط ۱۳۲ کیلولت منصوری – سربندر ساختار فردا
۳۹ احداث کامل خط ۶۳ ورامین برق تهران
۴۰ احداث کامل خط ۶۳ کیلوولت اسلامشهر – چهاردانگه برق تهران
۴۱ احداث کامل خط ۶۳ کیلوولت شهریار برق تهران